Creator API

Veri İşleme ve Raporlama Çözümleri

Creator API'ın gücü ile neler yapabilirsiniz?

CreatorAPI veri tabanları ve yazılım projeleri ile entegre edilerek kullanılabilen son derece başarılı bir API uygulamasıdır.

 • Kullanım özellikleri kolaylaştırılmış, uzman yazılımcı bilgisi gerektirmeyen, birkaç günlük çalışma sonucunda birçok özelliğinin keşfedilebileceği bir uygulamadır.
 • Neredeyse popüler olarak kullanılan veri tabanlarının tamamına bağlantı sağlar ve kayıtlı veriler ile son derece zengin tasarım özelliklerine sahip raporlar, gridler, pivotlar, grafik çıktıları elde etmenizi sağlar.
 • Elde ettiğiniz çıktıları popüler dosya türlerine anlık olarak dönüştürür.
 • Tasarladığınız tüm çıktıları Web Servisleri ile üzerinde çalıştığınız projelere entegre etme ve kullanma olanağı sağlar.
 • Üzerinde çalıştığınız yazılım projelerinin ihtiyacı olan rapor çıktıları için birkaç günlük sürelerde entegre edebileceğiniz ve eşsiz tasarımları projelerinizde kullanabileceğiniz mükemmel bir ara çözümdür.
 • Hali hazırda kullanmakta olduğunuz programlarda yer almayan rapor ve analizler için ayrıca kullanabileceğiniz çözümler üretir.
 • Projelerinizin ara yüz dilleri ne olursa olsun rapor ve analizleriniz için tercih edeceğiniz bütün Latin dillerde çıktı almanızı sağlar. Çıktılarınızın müşterinizin anlayacağı dillerde anlık olarak oluşması projelerinize ciddi değer kazandırır.
 • CreatorAPI'ın veri aktarım özelliği mükemmeldir. Excel, TXT, CSV formatlarındaki verileri özel çözümler ve kontrollerle içe aktarır.
 • Tasarladığınız çıktılarda yer alan Data Only özelliği ile sadece verileri Excel, TXT, CSV, XML desenlerinde dışa aktarır. Üstelik bu aktarımları Web Servisleri ile yapabildiği için projelerinizden veri aktarımı yapan servisler elde etmiş olursunuz.
 • İhtiyacınız olduğunda tasarımlarınızı izlemek ve kullanmak için bir web portalı ile birlikte sunulur. Web Portalı üzerinde tasarımlara göre yetkilendirilmiş kullanıcıların ihtiyaç duyduğunda çıktıları alması sağlanır. Bu sayede yöneticilerin, müşterilerin ihtiyaç duydukları rapor çıktılarını tercih ettikleri zamanlar alması mümkün olur. Web servis yöntemleri kullanarak alınan çıktılar için siz de kendi portalınızı oluşturabilirsiniz.
CreatorAPI bilinen birçok veri tabanı ile direkt bağlantı kurar ve veri kaynaklarını kullanmanıza imkân sağlar.

Veri Tabanlarına direkt olarak bağlanamadığınız durumlarda da ODBC üzerinden bağlantı kurarak veri kaynaklarına erişebilirsiniz.

Aşağıdaki listede direkt bağlantı sağlanan veri tabanı türlerini bulabilirsiniz.

Access Advantage ASE DB2 DBF InterBase MongoDB
MySQL Oracle PostgreSQL Redshift SQLServer SQLite ODBC
Görsel sorgu araçlarını kullanarak çok sayıda veri tablosunu içeren karmaşık sorgular oluşturabilirsiniz. Görsel sorgu araçlarını kullandığınızda karmaşık sayılabilecek sorgular oluşturabilmek için SQL dilini öğrenme ihtiyacınız kalmaz. Görsel sorgu araçları için kısa süreli sağlayacağımız desteklerle her türlü veri kaynağını kullanabilirsiniz.
CreatorAPI ile son derece kolaylaştırılmış, anlaşılır tasarım araçları kullanarak rapor çıktıları elde edebilirsiniz.

FastReport tarafından geliştirilen teknoloji alt yapısını kullanan CreatorAPI her seviyede kullanıcı için tasarlanabilir mükemmel rapor çıktıları elde etmenizi sağlar.


Erişim sağlayabildiğiniz veri tabanlarınız üzerinde yazılım uzmanlığı gerektirmeyen bilgilerle raporlarınızı tasarlayabilir, aynı anda birden fazla dil dönüşümü için kütüphane oluşturabilir, birçok popüler çıktı formatında raporlar alabilirsiniz.


CreatorAPI kullanıcıya tercih edeceği dil kütüphanesini oluşturma imkânı sunar.

Tasarlanan raporlara eklenen dil kodu formülü ile rapor başlıkları ve içeriklerinin listeleme esnasında dil çevirimine uğramasını sağlar. Bu özellik sayesinde bir kez tasarlanan raporların listeleme esnasında alıcının diline göre çevrilmesi kolaylığı sunulur.
Ara yüzden bağımsız olarak sunulan rapor dil kütüphanesi tüm Latin diller için geçerlidir.


CreatorAPI tasarladığınız raporların tercih edilen popüler birçok çıktı formatına dönüştürülmesini sağlar. Hatta raporlarınızın diğer sistemlere aktarılabileceği XML, TXT, CSV formatlarında alınabilmesi imkanını sunar.


CreatorAPI farklı veri tabanı türleri ve veri tabloları arasında verilerinizi dönüştürebileceğiniz mükemmel özellikler içerir.

Veri aktarım fonksiyonu çok özel 9 özellik içerir.

 • Veri transferi yapacağınız veri tabanlarının tablolarındaki veri tipi farklılıklarının dönüşümlerini sağlar.
 • Verilerin aktarım formatlarını oluştururken geniş eşleme yapmanızı sağlar. Geniş eşleme veri sütunun konumuna dikkat etmeksizin sadece başlıkların veri dosyasında olması şartını arayan, konumu değişse bile verileri aktaran mükemmel bir özelliktir. Geniş eşleme özelliği sayesinde bir tablodaki veri sütunları sürekli yer değiştirse veya farklı sütunlar eklenip çıkarılsa da aktarım fonksiyonu etkilenmez. Aktarım şartına eklediğiniz sütunların varlığı halinde başlıklarından bularak aktarır.
 • Veri dönüşümü ihtiyacınızın dışında bu özellik birden fazla veri tabanı üzerinde kayıtlı verileri tek bir veri tabanı içerisinde toplamanızı ve konsolide sonuçlar elde etmenizi sağlar.
 • Verileri oluşturduğunuz şartlara göre tarar ve şartlara uyan verileri filtre eder. Örneğin veriler içerisinde sadece belli ürün hareketlerini veya belli para birimlerini bulur ve aktarır.
 • Belirtilen veri sütununda veri olması şartını arar veri olmayan satırı aktarmaz.
 • Belirtilen veri sütununun ilk satırındaki veriyi diğer satırlarda da varmış gibi kopyalar ve aktarır.
 • Aktarım esnasında veriler arasında olmayan alanların eklenmesine izin verir. Veri eşleşmesi esnasında belirteceğiniz alanları veriler içerisinde varmış gibi ilave eder. Örneğin ülke kodu, kayıt giren kullanıcı, zaman damgaları gibi isteğe bağlı sınırsız alan ekleme imkânı sağlar.
 • Tarihsel alanlar, Sayısal alanlar için özel formatlar oluşturulmasını sağlar.
 • Her bir veri alanı için sınırı olmayan şartlar oluşturmanızı sağlar. Veri alanlarına matematiksel işlemler uygular, farklı alanlardaki verileri kontrol ederek kurallar oluşturur. Kısacası kodlama serbestliği ile mümkün olan tüm şartları oluşturma imkânı sunar ve verilerin dönüşümü sağlar.
CreatorAPI oluşturacağınız veri tablolarına dış kaynaklardan elde ettiğiniz Excel, TXT ve CSV formatındaki dosyalardan veri aktarmanızı sağlar. Aktarım verileri üzerinde yapacağınız değişiklikler ve eklentiler ile kaydettiğiniz verileri tekrar yeni bir aktarım dosyasına dönüştürmek bile CreatorAPI nin sağladığı müthiş bir özelliktir.

Veri aktarım fonksiyonu çok özel 7 özellik içerir.

 • Veri dosyalarınızın aktarım formatlarını oluştururken geniş eşleme yapmanızı sağlar. Geniş eşleme veri sütunun konumuna dikkat etmeksizin sadece başlıkların veri dosyasında olması şartını arayan, konumu değişse bile verileri aktaran mükemmel bir özelliktir. Geniş eşleme özelliği sayesinde bir dosyadaki veri sütunları sürekli yer değiştirse veya farklı sütunlar eklenip çıkarılsa da aktarım fonksiyonu etkilenmez. Aktarım şartına eklediğiniz sütunların varlığı halinde başlıklarından bularak aktarır.
 • Veri satırlarınızı oluşturduğunuz şartlara göre tarar ve şartlara uyan verileri filtre eder. Örneğin veri satırları içerisinde sadece belli ürün hareketlerini veya belli para birimlerini bulur ve aktarır.
 • Belirtilen veri sütununda veri olması şartını arar veri olmayan satırı aktarmaz.
 • Belirtilen veri sütununun ilk satırındaki veriyi diğer satırlarda da varmış gibi kopyalar ve aktarır.
 • Aktarım esnasında veri dosyalarında olmayan alanların eklenmesine izin verir. Veri Dosyalarınızın tanıtımı esnasında belirteceğiniz alanları veri dosyasında varmış gibi ilave eder. Örneğin ülke kodu, kayıt giren kullanıcı, zaman damgaları gibi isteğe bağlı sınırsız alan ekleme imkânı sağlar.
 • Tarihsel alanlar, Sayısal alanlar için özel formatlar oluşturulmasını sağlar.
 • Her bir veri alanı için sınırı olmayan şartlar oluşturmanızı sağlar. Veri alanlarına matematiksel işlemler uygular, farklı alanlardaki verileri kontrol ederek kurallar oluşturur. Kısacası kodlama serbestliği ile mümkün olan tüm şartları oluşturma imkânı sunar.
Yeniliklerle dolu SpreadSheet teknolojisi hızla gelişmeye devam ediyor. Veri kaynaklarına bağladığınız tablolar üzerinde Excel fonksiyonlarının neredeyse tamamını kullanarak ihtiyacınız olan raporları elde edebilirsiniz. Üstelik SpreadSheet raporlarını veriler ve formüller ile birlikte anında Excel dosyalarına dönüştürebilirsiniz.
Bağlandığınız veri kaynaklarını son derece kolay tasarlanabilen listelere dönüştürün. GridList teknolojisi oldukça kullanışlı listeleme, gruplama ve çıktı özellikleri içerir. Üstelik GridList teknolojisinde yer alan Data GridList özelliği ile kayıtlı veriler üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni veri girişleri gerçekleştirebilirsiniz.
Bağlandığınız veri kaynaklarını son derece kolay tasarlanabilen Pivot ve Grafiklere dönüştürün. Bu teknoloji sayesinde sadece dakikalar içerisinde Pivotlarınızı ve bağlı Grafikleri oluşturabilir, tüm rapor ve sunumlarınızda kullanabilirsiniz.
20 yıla yakın bir sürenin bize öğrettiği bilgi birikimi ile hazırladığımız rapor teknolojilerini topladığımız CreatorAPI uygulaması sayesinde çok kısa sürelerde ve en güncel teknolojiler ile raporlarınızı, faturalarınızı, sunum verilerinizi hazırlayabilir ve kendi projelerinizde kullanabilirsiniz.
 • Rapor çıktılarınızı size sağlayacağımız web ara yüzü üzerinden belirleyeceğiniz listeleme kriterleri alabilir ya da oluşturacağınız yetki ve güvenlik kontrolleri ile müşterilerinize kullandırabilirsiniz.
 • Tamamıyla Web Servis metotlarına bağlı olarak çalışan rapor çıktılarını Web Servislerini kendi yazılım projelerinize entegre ederek kullanabilirsiniz.
 • Kullanmakta olduğunuz yazılımların veri tabanlarına bağlı rapor ve analiz platformu oluşturabilirsiniz.
 • Raporlama ve Analiz sistemleri içeren kendinize ait hizmet platformları oluşturabilir, kendiniz için bir iş modeli hazırlayabilirsiniz.
Amazon Marketlerinde yaptığınız satışların detaylı analizini görebilmek için Satış raporları içerisinden Tüm Satışlarla ilgili raporlarınızı yükleyebilirsiniz.

Dosyalarınızı yüklediğinizde satışlarınıza ait;
 • Günlük satış tutarları,
 • Maliyetler,
 • Farklı ülke marketlerindeki satışlara ait karşılaştırmalar,
 • Toplam satış değerleri ve grafikler,
 • Satış hareketlerinizi farklı yazılımlara aktarabileceğiniz formatlarda çıktılar elde edebilirsiniz.
Polisoft Yazılım program yükleme ve doküman menüsü {
Polisoft Yazılım Servis Durumları Hizmet Durumları 30 saniyede bir otomatik güncellenmektedir.

Güncelleme Sunucusu Durumu

Sunucu sorunsuz bir şekilde hizmet vermektedir.
Son Güncelleme
02.12.2021 15:08:56

Çağrı Merkezi Hizmet Durumu

Mesai dışı.
{

İndirme Özeti

Boyut

Sunum Talebi oluşturmak için aşağıdaki formu eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız. {
Talepte Bulunan Bilgileri
Firma Bilgileri
Tanıtım Bilgileri
Güvenlik Doğrulaması
Formu Temizle İptal
Sunum Talebi

Bu formu doldurarak ürünlerimizle ilgilendiğinizi ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi edinebileceğiniz bir sunum talebiniz olduğunu anlıyoruz.

Bir temsilcimiz size en kısa sürede telefon ile ulaşıp talebinizi teyit edecek ve karşılıklı uygun bir zaman için toplantı planlanacaktır.

Formu doldurduktan sonra bizden , ticari paketlerimizin deneme sürümlerine ulaşabileceğiniz indirme linkini içeren bir e-posta alacaksınız.

Polisoft Demo Yüklemesi

Polisoft programını test etmek için aşağıdaki butondan demo sürümü indirip kurulum yapabilirsiniz.

Polisoft Demo Yüklemesi